Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare. 

Realizacja celu umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy.

Operacja „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej    w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wybudowanie wielofunkcyjnego boiska obejmującego: boisko do piłki ręcznej; boisko do gry w koszykówkę; boisko do gry w siatkówkę

Realizacja: do września 2018 r.