Budowa boiska wielofunkcyjnego w Masłomiącej

W dniu 01.08.2019r., została podpisana umowa z wykonawcą robót – ROBTENIS Budownictwo Sportowe Robert Kłos, 02-785 Warszawa na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Masłomiąca”. Koszt realizacji inwestycji wynosi 319 427,96 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała dotację w kwocie 167 000 zł z programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa – MIRS”.


Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 15.11.2019r. W ramach inwestycji wykonane zostanie wielofunkcyjne boisko z zielonej trawy syntetycznej przeznaczone do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę lub piłkę nożną. Obiekt zostanie ogrodzony i oświetlony energooszczędnym oświetleniem ledowym. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem profilowania i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska.