Boisko wielofunkcyjne w Michałowicach

W ramach projektu pn. „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno–Sportowa - MIRS”, Gmina Michałowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 138 530,00 zł do modernizacji boiska w Michałowicach przy ul. Sportowej. Celem projektu jest podniesienie standardu i rewitalizacja istniejącego obiektu sportowego, będącego w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Uatrakcyjni to ofertę, poprawi warunki treningu oraz zwiększy dostępność do obiektu. Pozwoli także na prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu. Inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w 2020 roku.