Kompetencje cyfrowe w rozwoju obszarów wiejskich
data publikacji 2018-10-16

Kompetencje cyfrowe w rozwoju obszarów wiejskich

Gmina Michałowice organizuje bezpłatne szkolenia związane z umiejętnościami korzystania z Internetu oraz e-usług dla mieszkańców powyżej 25 roku życia. Zainteresowani mogą wybrać jeden z siedmiu obszarów tematycznych: Rodzic w Internecie Mój biznes w sieci Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych) Rolnik w sieci Kultura w sieci Moje finanse i transakcje w sieci Tworzę własną stronę internetową (blog) Zajęcia będą prowadzone w 12-osobowych grupach w trybie weekendowym i popołudniowo-wieczornym. Dla...

czytaj więcej...
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
data publikacji 2018-05-25

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia

Gmina Michałowice podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Michałowicach. Zakres inwestycji będzie obejmował roboty zewnętrzne: wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym wymiana okien i drzwi zewnętrznych i wymiana parapetów, izolacja fundamentów, ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego oraz roboty instalacyjne: wymiana kotła na gaz Dofinansowanie wyniesie 252 293,93 zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,...

czytaj więcej...
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare
data publikacji 2018-01-02

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja mająca na celu budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare.  Realizacja celu umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy. Operacja „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Więcławice Stare” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej    w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności...

czytaj więcej...
Projekty Edukacyjne
data publikacji 2017-11-21

Projekty Edukacyjne

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II Więcej informacji po kliknięciu w plakat.

czytaj więcej...
Klub Seniora
data publikacji 2017-10-31

Klub Seniora

W lipcu br. Gmina Michałowice podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację projektu pn. Klub Seniora w Gminie Michałowice. Projekt dofinansowany jest z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Celem projektu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach Senior+. Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie utworzenie w Gminie Michałowice i wyposażenie placówki Senior+ Wartość...

czytaj więcej...
Termomodernizacja
data publikacji 2017-10-31

Termomodernizacja

Zakończono prace termomodernizacyjne prowadzone w Domu Rolnika w Zdzięsławicach. W ramach inwestycji poprawiono efektywność energetyczną budynku poprzez: wykonanie docieplenia ścian budynku wraz z tynkiem zewnętrznym, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, izolację fundamentów oraz budowę instalacji co wraz z kotłem na gaz. Wykonanie inwestycji zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie: 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej...

czytaj więcej...
ZIT
data publikacji 2017-10-31

ZIT

Porozumienie w sprawie budowy wiaduktu w Batowicach podpisane Michałowice, 26 czerwca 2017 r. 13 czerwca 2017 r. w siedzibie stowarzyszenia Metropolia Krakowska prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wicestarosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, członek zarządu powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisali uroczyście trójstronną umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości...

czytaj więcej...
TRASY ROWEROWE
data publikacji 2017-10-31

TRASY ROWEROWE

pierwszy etap prac przy budowie odcinka trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice W ramach pierwszego etapu prac na odcinku Więcławice - skrzyżowanie w Zdzięsławicach wykonano: podbudowę pod trasę rowerowa obrzeże krawężniki pierwszą warstwę wyrównująca nawierzchni asfaltowej na drodze Budowa trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice wraz z przebudową drogi gminnej Nr 600502K. Trwa budowa trasy rowerowej na odcinku od miejscowości Więcławice do miejscowości Raciborowice. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonywane są poszerzenia jezdni, jak również rozpoczęto układanie krawężnika...

czytaj więcej...