0°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

21 listopada 2022 Jakość powietrza

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie 2 stopnia dla powiatów: Kraków, krakowski, oświęcimski, suski, wielicki

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 21.11.2021 r. godz. 9.30

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.30 dnia 21.11.2022 r. do godz. 24.00 dnia 21.11.2022 r.

Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • zakaz stosowania dmuchaw do liści,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ


Najnowsze artykuły