28°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

17 września 2021

Inwestycje

Numery kontaktowe:

Inwestycje
I piętro / pok.15
tel. 12 388 76 14

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice:

Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00


Wniosek o wydanie informacji o ujęciu działki w aglomeracji
wniosek
Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
wniosek
Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym
wniosek
Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie/umieszczenie reklam w pasie drogowym 2020
wniosek
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu indywidualnego, publicznego z drogi gminnej
wniosek
Wniosek o wydanie opinii na przejazdy ponadnormatywne
wniosek
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu
wniosek
Wniosek o zezwolenie na lokalizację ogrodzenia od strony drogi gminnej
wniosek

Procedura odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych ze środków inwestora na rzecz Gminy Michałowice

  • Regulamin odpłatnego przekazywania urządzeń kanalizacyjnych na rzecz Gminy Michałowice – pobierz
  • Wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków odpłatnego przejęcia planowanych do budowy urządzeń wodociągowych przez Gminę Michałowice – pobierz
  • Wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków odpłatnego przejęcie planowanych do budowy urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Michałowice – pobierz
  • Wniosek o odpłatne przejęcie przez gminę Michałowice  urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego wybudowanego przed wejściem w życie zarządzenia nr 418/2022 z dnia 23.05.2022 r. - pobierz
  • Wniosek o odpłatne przejęcie przez gminę Michałowice urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego wybudowanego na podstawie umowy przedwstępnej - pobierz

Sprawy prowadzone w obszarze infrastruktury i inwestycji