Wykaz rachunków bankowych Gminy Michałowice


Wpłaty z tytułu: podatków, opłat, za media i czynsze

Nr konta: 10 8589 0006 0180 0000 0101 0001

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Oddział w Michałowicach, Krakowska 227, 32-091 Michałowice


Wpłaty z tytułu: opłat za udostępnianie danych osobowych

Nr konta: 26 8589 0006 0180 0000 0101 0004

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Oddział w Michałowicach

Krakowska 227, 32-091 Michałowice


Wpłaty z tytułu: należytego wykonania umowy (WADIA)

Nr konta: 21 8589 0006 0180 0550 0101 0164

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Oddział w Michałowicach, Krakowska 227, 32-091 Michałowice


Wpłaty z tytułu: subwencji, dotacji, udziału w podatku dochodowym PIT i CIT,

dochodów gminy realizowanych przez urzędy skarbowe, darowizny.

Nr konta: 80 8589 0006 0180 0000 0101 0002

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Oddział w Michałowicach, Krakowska 227, 32-091 Michałowice


Dane do faktury:

Nabywca:

GMINA MICHAŁOWICE

Pl. Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

NIP 513-006-01-09


Odbiorca/Płatnik: *

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Pl. Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice


*W przypadku, gdy nie ma możliwości wskazania Odbiorcy/Płatnika należy podać w polu Nabywca:


GMINA MICHAŁOWICE - URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Pl. Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

NIP 513-006-01-09