Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Michałowice w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać wytwarzane przez siebie odpady, które są problematyczne oraz selektywnie zbierane odpady komunalne.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny w dwie soboty miesiąca na terenie Przepompowni w Książniczkach w okresie od marca do listopada w godzinach 9.00-13.00.


Harmonogram otwarcia punktu PSZOK w roku 2020


Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

9, 23

13, 27

11, 25

8, 22

12, 26

10, 24

14, 28

Odpady do PSZOK należy dostarczać własnym transportem.


Do punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady komunalne, które na co dzień segregujemy w workach (m.in. plastik, szkło, metal, papier, odpady zielone), odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, opony, a także niewielkie ilości odpadów budowlanych.


Odpady budowlane, które pochodzą z inwestycji wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, inwestor lub wykonawca muszą wywieźć na własny koszt.


Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych proszę nie przywozić zmieszanych odpadów komunalnych. Nie zostaną one odebrane.


Zakazane jest deponowanie jakichkolwiek odpadów na terenie PSZOK poza wyznaczonymi termonami otwarcia PSZOK. (punkt jest monitorowany).