Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W sobotę 25 marca br. w godzinach 9-13 na przepompowni w Książniczkach zostanie ponownie uruchomiony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny dwa razy w miesiącu, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca od marca do listopada na przepompowni w Książniczkach przy ulicy Tadeusza Strumiłły 146 na granicy z Młodziejowicami, na przeciwko lasu (działka 412/1).

Odpady do PSZOK należy dostarczać własnym transportem.

Do punktu można przywieźć odpady, które na co dzień segregujemy w workach (m.in. plastik, szkło, metal, papier, odpady zielone), odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, opony, a także niewielkie ilości odpadów budowlanych.

Odpady budowlane, które pochodzą z inwestycji wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, inwestor lub wykonawca muszą wywieźć na własny koszt. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych proszę nie przywozić zmieszanych odpadów komunalnych. Nie zostaną one odebrane.