Godziny otwarcia PSZOK w Książniczkach

W związku z pojawiającymi się przypadkami deponowania odpadów na PSZOK-u poza wyznaczonymi terminami przypominamy, że odpady na terenie PSZOK-u można deponować wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika obsługującego PSZOK, wyłącznie w godzinach otwarcia PSZOK.


Zakazane jest deponowanie jakichkolwiek odpadów na terenie PSZOK poza wyznaczonymi godzinami otwarcia PSZOK.


Wobec powyższego przypomina się, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest: w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca na terenie Przepompowni w Książniczkach w okresie od marca do listopada w godzinach 9.00-13.00.