Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych

Z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Michałowice od 1 maja zwolnione będzie trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIX/110/2016 z dnia 31 marca 2016r., w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. Rada Gminy, może w drodze uchwały zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.) czyli z co najmniej trójką dzieci.

Zwolnienie z części opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest obligatoryjne i zainteresowane nim rodziny muszą wystąpić o objęcie ich ulgą. Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej posiadającej 3 dzieci i więcej do uzyskania przez dzieci pełnoletności lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez nie nauki.

Aby rodzinie została przyznana ulga w stawce opłaty za śmieci należy:

- Złożyć wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Przedłożyć Kartę Dużej Rodziny członków rodziny, której zwolnienie będzie dotyczyło.