Dnia 22 czerwca 2015 została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Michałowice z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: A.S.A. Eko Polska Sp.z o.o.,ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Partner konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zabrze ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Umowa obowiązywać będzie od 1.07.2015r do 30.06.2018r.

Cena uzyskana w przetargu pozwoli na zachowanie dotychczasowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nadal wynosić będą:

  • odpady segregowane 8 zł od osoby
  • odpady niesegregowane 12 zł od osoby

Szczegółowe informacje nt. harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, obowiązujące do końca bieżącego roku wraz z terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdą Państwo w aktualizowanej na bieżąco zakładce „Odpady”.