W pierwszym tygodniu marca we wszystkich zespołach szkół na terenie naszej gminy zgodnie z wymogami umowy zawartej pomiędzy firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, a Gminą Michałowice przedstawicielka firmy A.S.A. prowadziła lekcje edukacyjne wśród młodzieży. Spotkanie miało na celu przedstawienie zasad segregowania odpadów oraz wzrost umiejętności segregacji domowych odpadów. Podczas prelekcji młodzież szkolna pozyskała wiedzę na temat korzyści, jakie niesie ze sobą segregowanie odpadów, a także umiejętność segregowania odpadów.

Akcja edukacyjna dotycząca właściwego gospodarowania odpadami zmierzająca do kształtowania prawidłowych nawyków i działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy ma uświadomić społeczności szkolnej i lokalnej wpływ indywidualnych, codziennych decyzji konsumenckich na stan środowiska naturalnego.

Dla wypełnienia celów polityki ekologicznej gminy, ale również zobowiązań przyjętych przez Polskę w ramach Unii Europejskiej, konieczne jest zwiększenie ilości segregowanych odpadów, a zmniejszenie m.in. wielkości odpadów zielonych, wyrzucanych dotąd na wysypisko. Istnieje potrzeba zwiększenia wiedzy i umiejętności kompostowania odpadów organicznych przez szkoły i mieszkańców posiadających do tego warunki.

W celu zapoznania się z akcją oraz dla utrwalenia przez młodzież zdobytych informacji na temat programu edukacji ekologicznej A.S.A. http://www.fcc-group.eu/pl/Polska/EKO-edukacja/Main/Miasto-ze-snow.html