Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu termin otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w miejscowości Młodziejowice został przełożony z 16.08.2014r.na 23.08.2014r.

Do punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady komunalne, które na co dzień segregujemy w workach (m.in. plastik, szkło, metal, papier), odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, opony, a także niewielkie ilości odpadów budowlanych.


Odpady budowlane, które pochodzą z inwestycji wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, inwestor lub wykonawca muszą wywieźć na własny koszt.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych proszę nie przywozić zmieszanych odpadów komunalnych. Nie zostaną one odebrane.