ochrona środowiska

Urząd Gminy Michałowice

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

I piętro pok. 12, 

tel. 012 388 57 40 w. 34

e-mail: mfir@michalowice.malopolska.pl