ochrona środowiska

Urząd Gminy Michałowice

Referat Ochrony Środowiska

I piętro pok. 12

deklaracje i opłaty – 12 388 76 22, reklamacje dot. odbioru odpadów – 12 388 76 34

e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl