PSZOK w Książniczkach - otwarcie od 1 września 2021r.
data publikacji 2021-08-30

 PSZOK w Książniczkach - otwarcie od 1 września 2021r.

W dniu 1 września b.r. zostanie uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Michałowice zlokalizowany pod adresem ul. Tadeusza Strumiłły 144 w Książniczkach. PSZOK będzie świadczył usługi przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00), z wyłączeniem dni wolnych od pracy. W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zebrane i dostarczane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości...

czytaj więcej...
Otwarcie PSZOK od kwietnia
data publikacji 2021-03-26

Otwarcie PSZOK od kwietnia

Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Michałowice uprzejmie informuje, że od kwietnia 2021 r. ponownie zostaje uruchomiony tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt czynny będzie w dwie soboty w miesiącu kwietniu oraz dwie soboty w miesiącu maju. kwiecień 10 oraz 24 maj 8 oraz 22 czerwiec 12 oraz 26 lipiec 10 oraz 24 sierpień 14 PSZOK będzie otwarty w godzinach 9.00-13.00. Punkt ten tymczasowo znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 172...

czytaj więcej...
data publikacji 2021-03-16

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie  art.  3  ust.  2  pkt  9  lit  f  ustawy  z  dnia 13  września  1996  r. o  utrzymaniu  czystości i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1439  ze  zm.)  gmina  zobowiązana  jest  do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa...

czytaj więcej...
Zmiana godzin otwarcia PSZOK w dniu 28.11.2020r.
data publikacji 2020-11-23

Zmiana godzin otwarcia PSZOK w dniu 28.11.2020r.

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Michałowice, że w najbliższą sobotę tj. 28.11.2020 r. mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Harcerskiej w miejscowości Młodziejowice (250 m dalej w stronę Młodziejowic od dotychczasowego punktu). będzie czynny od godziny 9.00 do 15:00.

czytaj więcej...
data publikacji 2020-07-22

Zmiana lokalizacji Punktu PSZOK od 25 lipca 2020 roku

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Michałowice, iż z dniem 25 lipca 2020 roku nastąpi tymczasowa zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajdował się obok przepompowni ścieków w miejscowości Książniczki przy ul Tadeusza Strumiłły. Obecnie ze względu na rozpoczęcie prac budowlanych docelowego Gminnego  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dotychczasowej lokalizacji wystąpiła konieczność przeniesienia tego punktu w inne miejsce. Punkt ten tymczasowo zostaje przeniesiony na działkę o nr ewidencyjnym 172...

czytaj więcej...
Śmieci - podsumowanie
data publikacji 2020-02-28

Śmieci - podsumowanie

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiam podsumowanie dyskusji oraz odpowiedzi na większość Państwa pytań: 1. Opłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci wzrosła w naszej gminie do 32 zł za osobę dla budynków jednorodzinnych i 33,80 zł za osobę dla budynków wielorodzinnych 2. Każdy właściciel budynku jednorodzinnego może obniżyć opłatę do 27 zł za osobę, jeśli zadeklaruje kompostowanie odpadów biodegradowalnych 3. Obowiązuje zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – trzecie i kolejne dzieci...

czytaj więcej...
Zmiany w systemie odbioru śmieci roku 2020
data publikacji 2020-02-28

Zmiany w systemie odbioru śmieci roku 2020

Od marca br. w naszym gminny systemie odbioru śmieci nastąpi szereg zmian. Część z nich jest wynikiem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, część wynika z lokalnych uwarunkowań i decyzji podjętych w naszym samorządzie w celu usprawnienia systemu, zwiększenia poziomu segregowania odpadów oraz minimalizowania wzrostu cen. Zmiany, które opisuję poniżej będą wynikały ze zmienionego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Michałowice, nowych zapisów w umowie z...

czytaj więcej...
Nowa stawka opłaty śmieciowej
data publikacji 2020-02-28

Nowa stawka opłaty śmieciowej

Na sesji w dniu 30.01.2020 Rada Gminy Michałowice uchwaliła nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Od dnia 1 marca stawka dla mieszkańców budynków jednorodzinnych wyniesie 32 zł/os. za miesiąc, a dla mieszkańców budynków wielorodzinnych 33,80 zł/os. Jednocześnie wprowadzono zniżkę w kwocie 5 zł/os. dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów. Ustawa nie pozwala na wprowadzenie zniżki za kompostowanie dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. W...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-04-26

Wiosenna zbiórka zużytych opon

Urząd Gminy Michałowice informuje, że zbliża się wiosenny termin zbiórki zużytych opon. Mieszkańcy Gminy Michałowice będą mogli się pozbyć starych, zużytych i niepotrzebnych opon. Możliwość bezpłatnego i ekologicznego oddania opon ma związek z dokonywaną w okresie jesiennym ich wymianą. Zbiórkę zaplanowano na 18 oraz 25 maja w miejscowości Książniczki w Punkcie PSZOK (zbiórka w godzinach funkcjonowania PSZOK tj. od 9:00 do 13:00). Zbiórka dotyczy tylko i wyłącznie opon z samochodów...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-04-03

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Michałowice w 2019 r.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Michałowice w 2019 r. Obowiązki gmin w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Dotychczas większość produkowanych śmieci trafiała na składowiska. Dzięki zmianie w prawie odpadowym wynikającym m.in. z obecności Polski w Unii Europejskiej gminy mają obowiązek dążyć do minimalizacji ilości odpadów unieszkodliwianych w taki sposób. Jednym...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-11-30

Przerwa w działaniu PSZOK

Informujemy, że od miesiąca Grudnia 2018 r do marca 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w miejscowości Książniczki będzie nieczynny. W związku z powyższym mieszkańcy proszeni są nie przywożenie odpadów do punktu w wyżej wymienionym terminie. Zakazane jest deponowanie jakichkolwiek odpadów na terenie PSZOK poza wyznaczonymi godzinami otwarcia PSZOK. (punkt jest monitorowany).

czytaj więcej...
data publikacji 2018-11-09

Zastępczy odbiór odpadów za dzień 12 listopada 2018 r.

W związku z uchwaleniem przez Sejm 12.11.2018 r. dniem wolnym od pracy informujemy, że odbiór odpadów za ten dzień w miejscowościach Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare nastąpi w sobotę 17.11.2018 r.

czytaj więcej...
Jesienna zbiórka zużytych opon
data publikacji 2018-11-07

Jesienna zbiórka zużytych opon

Urząd Gminy Michałowice informuje, że zbliża się jesienny termin zbiórki zużytych opon. Mieszkańcy Gminy Michałowice będą mogli się pozbyć starych, zużytych i niepotrzebnych opon. Możliwość bezpłatnego i ekologicznego oddania opon ma związek z dokonywaną w okresie jesiennym ich wymianą. Zbiórkę zaplanowano na 17 oraz 24 listopada w miejscowości Książniczki w Punkcie PSZOK (zbiórka w godzinach funkcjonowania PSZOK tj. od 9:00 do 13:00). Zbiórka dotyczy tylko i wyłącznie opon z samochodów...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-03-30

Dlaczego wzrosły opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

Od kwietnia br. wzrasta opłata za odbiór odpadów komunalnych. Podstawowa stawka wzrośnie z 10 do 14 zł za miesiąc, za osobę. Wzrost opłaty został ustalony uchwałą nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci, który został otwarty 5 lutego br. W przetargu oferty złożyły tylko dwie firmy: FCC (dawniej ASA), która zaoferowała – 469,8 zł...

czytaj więcej...
data publikacji 2018-01-05

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian.

Wójt Gminy Michałowice przypomina, że opłata za wywóz odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Michałowice (nawet bez zameldowania). Opłaty wnosi się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji (liczba osób zamieszkujących x stawka). W związku z powyższym przypomina się, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-12-22

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok

Przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok. Zostanie on również dostarczony do Państwa w formie papierowej przez firmę FCC Polska. 2021 Harmonogram Kozierów, Wilczkowice, Górna Wieś od marca do grudnia 2021 2021 Masłomiąca od marca do grudnia 2021 2021 Harmonogram Michałowice Północ od marca do grudnia 2021 2021 Harmonogram Michałowice Wschód od marca do grudnia 2021 2021 Harmonogram Michałowice Zachód od marca do grudnia 2021 2021 Harmonogram Młodziejowice, Kończyce,...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-10-09

Zmiana zasad odbioru odpadów biodegradowalnych.

Z dniem 1 lutego 2015 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapisy zmienionej ustawy przewidują możliwość ograniczenia ilości odpadów zielonych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba worków na odpady zielone jakie przysługują właścicielowi nieruchomości w Gminie Michałowice została uregulowana uchwałą Rady Gminy Michałowice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-09-14

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków oraz zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Michałowice zwraca się do Mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety na temat źródeł ogrzewania budynków oraz sposobu usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości. Wyjaśniamy, że informacje te są niezbędne do realizacji nałożonych na gminę obowiązków sprawozdawczych wynikających z Uchwały Nr  XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz z Ustawy z dnia 13 września...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-08-17

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY WYMAGAŃ UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Wójt Gminy Michałowice przypomina, że w dniu 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwałę antysmogową. Uchwała ta z dniem 1 lipca 2017 r. wprowadza: ograniczenia powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń –po tej dacie nowo instalowane kotły na paliwo stałe (węgiel lub drewno) oraz kominki będą musiały...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-09

Masy ziemne to odpady

W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami zasypywania działek masami ziemnymi informujemy, że  niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad. Zagospodarowanie takiego odpadu musi się odbyć ściśle według zasad...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-04-04

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD

Zbliżają się wiosenne terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych w miesiącu kwietniu, będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD (przy drugim odbiorze odpadów komunalnych). Odpady należy wystawić zgodnie z harmonogramem, bezpośrednio przed posesję do godz. 6:30 rano. Odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, do których należą: stare meble - stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, sofy, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.; oraz zużyty sprzęt RTV...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-03-16

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W sobotę 25 marca br. w godzinach 9-13 na przepompowni w Książniczkach zostanie ponownie uruchomiony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny dwa razy w miesiącu, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca od marca do listopada na przepompowni w Książniczkach przy ulicy Tadeusza Strumiłły 146 na granicy z Młodziejowicami, na przeciwko lasu (działka 412/1). Odpady do PSZOK należy dostarczać własnym transportem. Do punktu można...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-01-31

Środowisko - obowiązki sprawozdawcze

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż: Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/srodowisko. Od  1  stycznia ...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-12-06

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 28 listopada 2016 Rada Gminy Michałowice podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. 2016.6996). Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Nowe stawki opłat za odpady komunalne obliczane będą w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj.: 10,00 zł. / mieszkańca /...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-09-15

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD

Zbliżają się jesienne terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych w miesiącu kwietniu, będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD (przy drugim odbiorze odpadów komunalnych). Odpady należy wystawić zgodnie z harmonogramem, bezpośrednio przed posesję do godz. 6:30 rano. Odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, do których należą: stare meble - stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, sofy, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.; oraz zużyty sprzęt RTV...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-17

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od czerwca 2016 roku

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015r., Rada Gminy Michałowice na sesji dnia 30.05.2016r. wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany obowiązywać będą  od 21 czerwca 2016 roku i dotyczą uchwał: 1. Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Michałowice z...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-05-04

Częściowe zwolnienie z opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych

Z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Michałowice od 1 maja zwolnione będzie trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIX/110/2016 z dnia 31 marca 2016r., w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. Rada Gminy, może w drodze uchwały zwolnić w całości lub w części...

czytaj więcej...
19.03.2014 - Ekologiczna akcja edukacyjna w szkołach
data publikacji 2016-02-19

19.03.2014 - Ekologiczna akcja edukacyjna w szkołach

W pierwszym tygodniu marca we wszystkich zespołach szkół na terenie naszej gminy zgodnie z wymogami umowy zawartej pomiędzy firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, a Gminą Michałowice przedstawicielka firmy A.S.A. prowadziła lekcje edukacyjne wśród młodzieży. Spotkanie miało na celu przedstawienie zasad segregowania odpadów oraz wzrost umiejętności segregacji domowych odpadów. Podczas prelekcji młodzież szkolna pozyskała wiedzę na temat korzyści, jakie niesie ze sobą segregowanie odpadów, a...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

01.08.2014 - Zmiana terminu otwarcia PSZOK

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu termin otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w miejscowości Młodziejowice został przełożony z 16.08.2014r.na 23.08.2014r.Do punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady komunalne, które na co dzień segregujemy w workach (m.in. plastik, szkło, metal, papier), odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, opony, a także niewielkie ilości odpadów budowlanych.Odpady budowlane, które pochodzą z inwestycji wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, inwestor lub wykonawca muszą wywieźć...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-19

23.06.2015 - Odpady bez zmian

Dnia 22 czerwca 2015 została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Michałowice z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Konsorcjum firm:Lider konsorcjum: A.S.A. Eko Polska Sp.z o.o.,ul. Lecha 10, 41-800 ZabrzePartner konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zabrze ul. Lecha 10, 41-800 ZabrzeUmowa obowiązywać będzie od 1.07.2015r do 30.06.2018r.Cena uzyskana w przetargu pozwoli na zachowanie dotychczasowych stawek opłat za gospodarowanie...

czytaj więcej...