Zerwana

Liczba mieszkańców: 299

Powierzchnia: 75,8 ha

Sołtys: Krystyna Zielińska, Zerwana 21


Najmniejsza, pod względem powierzchni miejscowość Gminy Michałowice. Zerwana leży w północnej części Gminy, przy drodze krajowej nr 7. We wsi znajduje się historyczna, zabytkowa apteka. W otaczającym ją ogrodzie istnieje XVIII-wieczna kaplica z figurą św. Jana Nepomucena.


Historia:

Zerwana należała do dóbr Masłomiąca. Nie była wymieniana jako samodzielna jednostka administracyjna. Wieś była typowym osiedlem ludności służebnej w pobliżu folwarku. Znajdowała się tam karczma.