Zagórzyce

Liczba mieszkańców: 426

Powierzchnia: 345,9 ha

Sołtys: Grażyna Kozioł, Zagórzyce Dworskie ul. Słowik 61Sołectwo składa się z dwóch wsi: Zagórzyc Starych i Zagórzyc Dworskich. W Zagórzycach istnieją największe w Gminie i jedne z największych w województwie kompleksy sadów jabłkowych. W miesiącu maju w odbywa się tam "Święto Kwitnącej Jabłoni". We wsi znajdują się pozostałości dworu wraz z otaczającym je parkiem, sklep oraz remiza OSP.Historia:

W przeszłości Zagórzyce Dworskie nie były traktowane jako osobna wieś. Była to typowa osada ludności służebnej pracującej w folwarku. Wieś powstała po parcelacji folwarku i dóbr dworskich. W XV w. wieś należała do Zygmunta Zagórskiego, herbu Jastrzębiec. Sto lat później była już własnością klasztoru Cystersów z Jędrzejowa. Taki stan własnościowy przetrwał, co najmniej do końca XVIII wieku. Wtedy zamieszkiwały Zagórzyce 152 osoby, znajdowało się tam 31 domów i dwór.