Wola Więcławska

Liczba mieszkańców: 374

Powierzchnia: 401,6 ha

Sołtys: Marian Chmielowski, Wola Więcławska 42Najbardziej wysunięta na północ miejscowość Gminy Michałowice. W skład Woli Więcławskiej wchodzi przysiółek Firlejów. W Woli Więcławskiej znajdują się największe w Gminie kompleksy leśne. W pobliżu granicy z Zerwaną istnieją groby żołnierzy austriackich z czasów I Wojny Światowej. W Woli Więcławskiej istnieje sklep oraz remiza OSP.Historia:

Pierwszym znanym właścicielem wsi był Jan Staszkowski. W następnych latach Wieś należała do m.in. do Sykstusa Sukomirskiego i Jana Sapiehy herbu Lis.

W XVII w. wieś składała się z dwóch części: mniejszej należącej do jezuitów i większej, której właścicielem był Marcin Wybranowski. Różna była również przynależność parafialna. Folwark Firlejów należał do parafii p.w. św. Wawrzyńca w Goszczy, a pozostała część do parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach.

W 1787 roku całą wieś zamieszkiwało 130 mieszkańców. Znajdowały się tam dwa dwory (jeden przy folwarku w Firlejowie), karczma, i kuźnia.