Wilczkowice


Liczba mieszkańców: 446

Powierzchnia: 298,9 ha

Sołtys: Małgorzata Wójcik, Wilczkowice ul. Zawiła 17


Wieś w północnej części Gminy Michałowice, na granicy z Gminą Iwanowice. Jeszcze na początku XX w. istniał w Wilczkowicach drewniany dwór. Obecnie odnajdziemy tam jedynie pozostałości założenia parkowego. W Wilczkowicach istnieje remiza OSP oraz stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne "Stary Młyn".Historia:

Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się pod rokiem 1374. Od początku swego istnienia Wilczkowice były wsią rycerską. W XVI-XVII w. Właścicielami Wilczkowic byli: Jan Staszkowski herbu Bogoria, Jan Strzemię herbu Strzemię, a następnie Adam i Mikołaj Janowscy. W tym czasie istniała w Wilczkowicach papiernia nad rzeką Dłubnią.

Pod koniec XVIII w. właścicielem klucza wilczkowickiego, do którego należały też Kozierów i Masłomiąca, był hr. Roman Sierakowski. W tym czasie w Wilczkowicach znajdował się dwór, młyn na Dłubni, kuźnia, browar oraz dwie karczmy. Wieś liczyła 200 mieszkańców