Więcławice

Liczba mieszkańców: 611

Powierzchnia: 309,1 ha

Sołtys: Maria Calik, Więcławice Dworskie ul. Dworska 143


Sołectwo składa się z dwóch wsi: Więcławic Starych i Więcławic Dworskich. Wieś jest jednym z trzech centrów cywilizacyjnych Gminy. Znajduje się tam Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, parafia katolicka, kilka sklepów i remiza OSP. Więcławice są siedzibą Ludowego Klubu Sportowego Polonia oraz Stowarzyszenia Parafialny Klub Sportowy "Jakub". W 2002 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zostało odnowione centrum Więcławic, a także powstało Informatyczne Centrum Edukacyjne. 


Strona internetowa sołectwa: www.wieclawice.pl


Historia

Wieś powstała po parcelacji folwarku i dóbr dworskich.
W źródłach spotyka się również nazwy: Wyanczaslavicze, Wenceslavicz, Więczławicze. Wieś od najdawniejszych czasów była siedzibą parafii. Powstała na początku XIII w. Sto lat później właścicielem wsi był rycerz Jakub herbu Leliwa, protoplasta rodu Więcławskich.

Parafia powstała w I ćwierci XIII w., a pierwszy drewniany kościół ufundował prawdopodobnie biskup Iwo Odrowąż. Pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1326 roku, kiedy plebanem był Gumbert. Wśród kolejnych proboszczów więcławickich wymienić należy Mikołaja Zamojskiego, późniejszego biskupa, żyjącego w XVI w.

W XVI w. w nieznanych okolicznościach wieś stała się własnością Jezuitów, którzy posiadali ją do 1773 roku, kiedy ich dobra przeszły do Skarbu Koronnego.

Więcławice Dworskie nie były traktowane jako osobna wieś. Była to typowa osada ludności służebnej, pracującej w folwarku. Pod koniec XVIII w. we wsi znajdowały się 34 domy, w których mieszkało 185 osób. We wsi znajdował się dwór, plebania, wikarówka, organistówka oraz przytułek dla ubogich, w którym następnie powstała karczma.

W Więcławicach znajduje się XVIII – wieczny kościół – ciekawy przykład architektury drewnianej.