Raciborowice

Mapa Sołectw - pobierz


Liczba mieszkańców: 662

Powierzchnia: 219 ha

Sołtys: Beata Skorupa, Raciborowice ul. Rzeczna 7


Najbardziej na południe wysunięta miejscowość Gminy Michałowice. Graniczy z Miastem Krakowem, Gminą Kocmyrzów-Luborzyca oraz Gminą Zielonki. Raciborowice są jednym z trzech, obok Michałowic i Więcławic, centrów cywilizacyjnych Gminy. We wsi znajduje się gotycki kościół, drewniana kaplica cmentarna oraz drewniany młyn. Poza tym istnieją tam: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, remiza OSP, boisko sportowe oraz kilka sklepów.


Historia

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z roku 1230. Na początku była ona własnością szlachecką i należała do rycerza Racibora, który jeszcze przed rokiem 1273 darował wieś Raciborowice kapitule krakowskiej. Fakt ten poświadcza dyplom wydany 19 maja 1273 roku przez Władysława Wstydliwego. Granice Raciborowic długo nie były dokładnie wytyczone. W 1396 roku Spytek z Melsztyna, wojewoda i starosta krakowski, wyznaczył granice wsi Raciborowice i Zdziesławice, w związku ze sporem kapituły krakowskiej z Deresławem i Florianem oraz ich matką - dziedzicami Zdziesławic. Z kolei w 1452 roku Piotr Szafraniec, podkomorzy krakowski, za zgodą kapituły katedralnej krakowskiej i Jana Pielgrzymowskiego z Pielgrzymowic, rozgraniczył Raciborowice od Pielgrzymowic. Raciborowice, jako miejscowość wchodząca w skład dóbr kościelnych, nadawane były przez kapitułę jej członkom w tymczasowe posiadanie, w zamian za pewien ustalony czynsz roczny, płacony na rzecz kapituły. Parafia w Raciborowicach została utworzona w 1374 roku. Pierwszym proboszczem, o którym wspominają źródła, był Rajner. W 1423 roku plebanem w Raciborowicach został Paweł z Zatora, późniejszy kanonik krakowski.


W 1464 roku król Kazimierz Jagiellończyk przeniósł Raciborowice na prawo niemieckie. W drugiej połowie XV w. proboszczem w Raciborowicach był Jan Długosz, który ufundował, istniejący do dnia dzisiejszego kościół. Istnieje również przypuszczenie, że właśnie w Raciborowicach Jan Długosz kończył swoje słynne dzieło „Liber beneficiorum”.


W roku 1791 w Raciborowicach istniały 23 domy, w tym dwie karczmy, młyn wodny, browar i przytułek dla ubogich. Ludność liczyła 180 mieszkańców.


W latach 1815-1846 wieś wchodziła w skład Rzeczpospolitej Krakowskiej, a potem, jako jedyna wieś Gminy Michałowice, należała do zaboru austriackiego.


Przez wiele lat w skład wsi Raciborowice wchodził przysiółek Prawda, który od roku 1992 jest osobnym sołectwem.


Raciborowice zostały włączone do Gminy Michałowice w roku 1973.