Prawda

Liczba mieszkańców: 244

Powierzchnia: 124 ha

Sołtys: Teresa Sikora, Raciborowice ul. Prawda 72


Najmniejsze sołectwo w Gminie, leżące w jej wschodniej części. Przez wieki Prawda była przysiółkiem Raciborowic. Prawda oferuje wiele punktów widokowych, z których doskonale widać Kraków, Michałowice, a w pogodne dni również Beskidy i Tatry.


Historia:

Od późnego średniowiecza na miejscu obecnego sołectwa znajdował się folwark, który wchodził w skład dóbr raciborowickich. Wieś przez wieki była traktowana jako przysiółek Raciborowic. Sołectwo Prawda powstało w 1992 roku. Prawda wraz z Raciborowicami należała do kapituły krakowskiej. Pod koniec XVIII w. mieszkało tam 34 mieszkańców w 7 domach.