Pielgrzymowice


Liczba mieszkańców: 514

Powierzchnia: 275,2 ha

Sołtys: Ewa Krawczyk, Pielgrzymowice ul. Centralna 55Wieś we wschodniej części gminy Michałowice, na granicy z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca.
W Pielgrzymowicach znajduje się sklep oraz Specjalistyczne Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne EKOMED, które posiada komorę niskotemperaturową oraz basen. W Pielgrzymowicach kończy bieg linia MPK 267.


Historia:
Wieś powstała w średniowieczu. Należała do dóbr szlacheckich. Jej właścicielami byli Pielgrzymowscy, Młodziejowcy herbu Starykoń, a następnie Więcławscy herbu Leliwa. Dziesięcina z Pielgrzymowic przekazywana była na ołtarz św. Jana Ewangelisty w Katedrze Wawelskiej, zwany także Ołtarzem Pielgrzymowickim. Wieś należała i w dalszym ciągu należy do parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach. W roku 1768 Pielgrzymowice wraz z Sieborowicami zostały przekazane na powiększenie dochodów Akademii Krakowskiej. Pod koniec XVIII w. Pielgrzymowice zamieszkiwało 125 mieszkańców i znajdowało się tam 19 domów i karczma.