Książniczki

Liczba mieszkańców: 302

Powierzchnia: 231 ha

Sołtys: Adam Jurek, Książniczki ul. Tadeusza Strumiłły 88


Miejscowość w dolinie Dłubni. W centrum wsi znajduje się remiza OSP. W Książniczkach istnieją pozostałości XIX- wiecznego dworu, zabudowań dworskich oraz w znacznym stopniu zniszczony park. Bardzo malownicze krajobrazy można napotkać nad rzeką Dłubnią. Przez wieś przebiega czerwony szlak turystyczny "Kościuszkowski". Cała miejscowość leży w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. 


Historia
Wieś była wymieniana w dokumentach również jako: Kxiąznicze, Xsiążnice, Xsiążnice Małe.Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1398 roku. Wieś byłą własnością duchowną. Należała najpierw do kapituły krakowskiej, następnie do jezuitów, a od połowy XVII w. do Akademii Krakowskiej. Wieś należała i w dalszym ciągu należy do parafii św. Jakuba Apostoła w Więcławicach. Pod koniec XVIII w. Książniczki zamieszkiwało 130 mieszkańców. Znajdowało się tam 30 domów, dwór, dwa młyny na rzece Dłubni oraz karczma. Po Powstaniu Listopadowym dobra w Księżniczkach przejęły władze cesarskie. Ostatnim, przed 1945 rokiem, właścicielem dóbr w Książniczkach był Tadeusz Zgierski Strumiłło, jeden z założycieli harcerstwa w Polsce.