Kozierów

Liczba mieszkańców: 304

Powierzchnia: 115,7 ha

Sołtys: Alicja Ziębiec, Kozierów ul. Graniczna 310


 

Historia:

W XVIII w. Kozierów, wraz z całym kluczem wilczkowickim (Wilczkowice, Masłomiąca, folwark Kozierów) należał do hrabiego Romana Sierakowskiego herbu Ogończyk. Samodzielna osada powstała w 1879 roku po parcelacji folwarku Kozierów. W tym czasie osada liczyła 5 domów i 62 mieszkańców. Do czasu powstania parafii w Michałowicach, wieś należała do parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach.