Kończyce

Liczba mieszkańców: 249

Powierzchnia: 189,6 ha

Sołtys: Zbigniew Jamróz, Kończyce 58
www.solectwokonczyce.pl


Wieś nad rzeką Dłubnią. W Kończycach znajduję się drewniany, wciąż działający młyn wodny. Ciekawy jest system rzeczny z Młynówką doprowadzającą wodę do młyna oraz przedwojennym jazem. Cała miejscowość leży w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.


Historia

Kończyce były wymieniane w dokumentach również jako: Kuncicze, Kuźnicze, Conczicze, Kunczycze,Kunice. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1393 roku. Od początków swojego istnienia Kończyce były wsią rycerską. Administracyjnie wieś należała do kasztelanii krakowskiej, po 1795 roku do powiatu krakowskiego. Od roku 1818, aż do roku 1951 Kończyce wchodziły w skład powiatu miechowskiego, a następnie znów krakowskiego. Mieszkańcy wsi należeli i należą do parafii p.w. św. Małgorzaty w Raciborowicach. Na początku XVII w. wieś należała do Stanisława Krzepkiego herbu Łodzia. W tym czasie istniał prawdopodobnie w Kończynach folusz na rzece Dłubni. Kolejnymi dziedzicami byli Jan Kucharski herbu Godziemba oraz Antoni Czerznicki herbu Topór (koniec XVIII w.) – komornik czchowskiego. W 1971 roku we wsi znajdowało się 19 domów, w tym dwór, folwark, browar, młyn na Dłubni oraz karczma i zamieszkiwało ją 104 mieszkańców. Ostatnią właścicielką dóbr w Kończynach przed II wojną światową była Stefania Godzewska.