Górna WieśLiczba mieszkańców: 452

Powierzchnia: 160,5 ha

Sołtys: Elżbieta Cielecka, Górna Wieś ul. Słowiańska 202


Wieś w zachodniej części Gminy, na granicy z Gminą Zielonki. Najwyżej położona wieś Gminy Michałowice, co znajduje odzwierciedlenie również w nazwie. W Górnej Wsi znajduje się wiele punktów widokowych, z których rozpościerają się widoki na Dolinę Dłubni i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Cała miejscowość leży w granicach Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie"


Historia:

Wieś, jako osada przy folwarku w Owczarach, powstała w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z połowy XV wieku. Należała ona do szlacheckiego klucza owczarskiego. Administracyjnie wieś należała do kasztelanii krakowskiej, po 1795 roku do powiatu krakowskiego. W latach 1818 – 1951 Górna Wieś wchodziła w skład powiatu miechowskiego, a następnie znów krakowskiego. Mieszkańcy wsi należeli do parafii p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi.

W drugiej połowice XVIII w. Górna Wieś, podobnie jak cały klucz owczarski, była własnością Felicjana Woźnickiego herbu Ciołek – łowczego mielnickiego. W tym czasie Górnej Wsi nie traktowano jeszcze jako samodzielnej wsi, a jedynie jako osadę przy folwarku. W roku 1827 było tam 10 chat i 70 mieszkańców. W miejscu noszącym nazwę Wierzch Góry lub Wierch Góra istniała karczma żydowska. Dopiero po uwłaszczeniu w 1864 roku i reformach rolnych w XX w. powstała samodzielna Górna Wieś.