PRO MEMORIA - DLA PAMIĘCI
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało w maju 2012r., Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Pielgrzymowice ul. Tatrzańska 111 Gmina Michałowice. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.


Celem działania jest:

  1. promowanie zainteresowania historią, tematyką społeczno-gospodarczą i ekonomiczną mieszkańców kraju,
  2. promowanie wartości patriotycznych i demokratycznych,
  3. promowanie przywiązania do państwa, jego historii, tradycji narodowych, kultury polskiej,
  4. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  5. pomoc ludziom starszym, samotnym, bezdomnym, bezrobotnym i skrzywdzonym przez los,
  6. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
  7. organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży,
  8. współpraca i wsparcie innych organizacji w działalności charytatywnej,
  9. umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci na terenie działania Stowarzyszenia,
  10. propagowanie kultury chrześcijańskiej.


Stowarzyszenie wydaje kwartalnik - Nie Zapomnij


Zarząd:

Zygmunt Janas – prezes
Stanisław Surówka – v-ce prezes
Maria Calik - skarbnik
Jerzy Boruczkowski– sekretarz
Jerzy Moryś – członek zarządu


www.fotojar.wix.com/promemoria
e-mail - promemoria5@gmail.com