Stowarzyszenie Parafialny Klub Sportowy Jakub w Więcławicach

Zarząd Stowarzyszenia:


  Antoni Szewczyk  - Prezes
  ks. Ryszard Honkisz - Wiceprezes
 Anna Kusia - Skarbnik
  Marek Dębski - Sekretarz