Stowarzyszenie Klub Sportowy Jazdy Konnej Szary Michałowice

ZARZĄD:


Szary Elżbieta Krystyna - Prezes
Szary Mirosław- Członek zarządu
Sas Wisłocki Jacek - Członek rady nadzorczej 

 Ujma Elżbieta - Członek rady nadzorczej
Dubil Norbert - Członek rady nadzorczej
Szary Anna - Członek zarządu


ADRES:


Michałowice ul. Parkurowa 1
32-091 Michałowice

biuro@kjkszary.pl

http://www.kjkszary.com.pl/