Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, ich upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji kulturalnych i patriotycznych a także propagowanie postaw i działań podnoszących poziom artystyczny Orkiestry "Wieniawa".

Oprócz koordynowania bieżącej działalności Orkiestry "Wieniawa", Stowarzyszenie będzie realizowało swój cel poprzez:

- organizację koncertów, konkursów, festiwali

- współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, organizacjami państwowymi i osobami prywatnymi oraz podmiotami gospodarczymi zarówno w kraju, jak i za granicą,

- wspieranie zespołów

- tworzenie warunków do prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej poprzez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji młodzieży.


ZARZAD:

Piotr Zając- Prezes Zarzadu

Łukasz Rudecki- Wiceprezes Zarzadu


ADRES:

Stowarzyszenie Inicjatyw Kuturalnych "Wieniawa"

Raciborowice 104

32-091 Michałowice

tel. +48 513 199 333

wieniawa@wieniawa.eu

www.wieniawa.eu