Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach

Rak powstania: 1928
Liczba członków: 53, MDP: 4 Zagórzyce Dworskie ul. Włodzimierza Szomańskiego 1,  32-091 Michałowice
tel. 609 877 205 (prezes), 575 431 784 (gospodarz), e-mail: osp.zagorzyce@interia.pl


Prezes: Andrzej Janas
Wiceprezes: Grzegorz Podsiadło
Naczelnik: Piotr Janas
Zastępca Naczelnika: Rafał Zięba
Skarbnik: Olga Prażmowska
Sekretarz: Dominika Haras
Gospodarz: Tadeusz Kopeć

Jednostkę OSP w Zagórzycach założono w 1928 roku. Jej pierwszym prezesem został Józef Nowak. Straż swą opieką obejmowała rejon siedmiu wiosek. W 1929 roku wpłynęły na rzecz jednostki pierwsze dobrowolne składki od mieszkańców okolicznych miejscowości. Znaczącym wówczas ofiarodawcą był hrabia Władysław Tarło – właściciel miejscowego dworu. W 1930 roku zakupiono beczkowóz. Hrabia Tarło podarował 19 mosiężnych strażackich hełmów. W 1931 roku wykonano drabinę Szczerbowskiego. Budowę pierwszej drewnianej remizy rozpoczęto w 1932 roku. Zaciągnięto w tym celu kredyt w Kasie Stefczyka. Straż działała prężnie. Dochody uzyskiwała z urządzania zabaw, festynów, loterii fantowych, przedstawień teatralnych i kwest publicznych przed kościołem. Druhowie chodzili też z szopką po kolędzie. Budowę remizy zakończono w 1936 roku. Na 10-lecie OSP ufundowano sztandar i zrobiono tablicę pamiątkową w kształcie godła z grawerowanymi gwoźdźmi. Zdobi ona siedzibę jednostki do dnia dzisiejszego. Z kolei przedwojenny sztandar łopocze na najrozmaitszych uroczystościach wsi, parafii i gminy. W czasie wojny działalność straży ograniczała się do ochrony mienia, zawieszona została natomiast działalność kulturalna. Po zakończeniu wojny jednostka szybko odzyskała dawny animusz. W 1946 roku zakupiono motopompę i wykonano wóz rekwizytowy. W remizie istniała scena z kurtyną na której organizowane były najróżniejsze występy. Każdego roku strażacy uroczyście obchodzili dzień swego patrona - św. Floriana. Do dnia dzisiejszego każdego roku uczestniczą w zamawianej na tę okazję mszy św. Finansowo wspierali jednostkę zarówno członkowie OSP, jak i okoliczni mieszkańcy. Subwencje spływały też z powiatu w Miechowie oraz gminy w Michałowicach. W 1966 roku powstało w Zagórzycach Koło Gospodyń Wiejskich z liczną grupą 80 członkiń. Szybko nawiązała się współpraca pomiędzy OSP a KGW, która trwa po dzień dzisiejszy.


W 1973 roku sołtysem wsi została Celina Śliwińska, która przez 28 lat bardzo ściśle współpracowała z OSP i KGW. W 1975 roku powstał projekt budowy nowej remizy. W 1979 roku zakupiono działkę pod tę inwestycję, a samą budowę rozpoczęto w roku następnym. Środki na jej realizację przynosiło m in. organizowane od 1974 roku (do dnia dzisiejszego) Święto Kwitnącej Jabłoni. Wszystkie wypracowane przez strażaków środki przeznaczone były na zakup materiałów. Społeczeństwo Zagórzyc również chętnie wspomagało działalność ochotników. Uchwałą zebrania wiejskiego z lutego 1985 roku podjęto decyzję o rozbudowie remizy na rzecz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia. W 1991 roku uporządkowano sprawę własności działek i założono księgę wieczystą na OSP Zagórzyce. Nową remizę przekazano i poświęcono w 1993 roku. W 2003 roku jednostka obchodziła 75-lecie istnienia, a w 2009 roku - hucznie, choć nieco spóźnione 80-lecie. Opóźnienie spowodowane było remontem całej remizy. Wymieniono pokrycie dachu, założono nowe rynny, kominy, odnowiono elewację, założono drzwi wejściowe. Z okazji jubileuszu odnowiony został też sztandar jednostki.
Od chwili założenia OSP kolejnymi jej prezesami byli: Teofil Kawula, Piotr Glaz, Józef Nowak, Zenon Osuch, Edward Franczak, Eugeniusz Jarosz, Jerzy Podsiadło, Jerzy Chmiel, Tadeusz Janas, Wiesław Janas i Michał Wolsza. Obecnie funkcję tę sprawuje Andrzej Janas. Trwa aktywna działalność jednostki. Druhowie włączają się w życie społeczne i religijne swojej miejscowości, organizują pielgrzymki i wycieczki. Goszczą też niejednokrotnie u swoich sąsiadów z okazji rozmaitych doniosłych uroczystości jubileuszy, święcenia wozów strażackich czy sztandarów. Co pewien czas niestety żegnają po raz ostatni druhów, ofiarodawców i przyjaciół jednostki. Na szczęście do straży garną się młodzi, a działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.


Obecnie skład jednostki tworzą: Tadeusz Janas, Janusz Kadeja, Stefan Podsiadło, Jerzy Doniec, Tadeusz Kopeć, Michał Wolsza, Tadeusz Bielecki, Jerzy Bielecki, Jerzy Chmiel, Eugeniusz Klimek, Andrzej Janas, Artur Banaś, Robert Glaz, Wojciech Duk, Ryszard Kołacz, Artur Franczak, Sławomir Bednarczyk, Tadeusz Raj, Marek Kawula, Robert Doniec, Wiesław Franczak, Celina Śliwińska, Zbigniew Dziwisz, Jan Broś, Krzysztof Bebak, Michał Kurkiewicz, Jerzy Jaros, Grzegorz Podsiadło, Karol Rosół, Bogusław Kociarz, Krzysztof Kociarz, Edward Franczak, Wiesław Janas, Jarosław Banaś, Marcin Zakonnik, Piotr Wolsza, Damian Walczyk, Michał Musiał.


W skład drużyny młodzieżowej wchodzą: Katarzyna Dymek, Olga Prażmowska, Paulina Banaś, Edyta Kantor, Piotr Janas, Piotr Wilk, Rafał Zięba, Radowsław Bubka, Przemysław Kantor, Jakub Janusz, Michał Kuśmirek.


Na Wieczną Wartę odeszli już zasłużeni druhowie: Aleksander Franczak, Marian Franczak, Antoni Nowak, Jerzy Podsiadło, Antoni Podsiadło, Józef Rosół.