Małopolskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Michałowice

Małopolskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Michałowice decyzją Sądu rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział KRS z dnia 09.09.2014 roku zostało zarejestrowanę w rejestrze KRS pod numerem 0000522715