Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - KSM Więcławice

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Oddział przy parafii św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

Ksiądz Asystent:
ks. Józef Litwa

Adres:
Siedziba KSM - Sala spotkań
Salka katechetyczna w Więcławicach Starych 20
32-091 Michałowice

Kierownictwo Oddziału:
a) Marcin Nowak - Prezes
b) Karolina Król - Z-ca
c) Mateusz Prażmowski - Sekretarz
d) Kamil Spałek - Z-ca sekretarza
e) Karolina Kałkus - Skarbnik

Adres kontaktowy:
Adres prezesa: Pielgrzymowice 8
32-091 Michałowice
woj. Małopolskie
e-mail: ksmwieclawice@gmail.com
www.wieclawice.prv.pl