-1°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Kluby Seniora

Na terenie Gminy Michałowice działają dwa Kluby Seniora:

  • KLUB SENIORA W MASŁOMIĄCEJ "Przestrzeń Seniora"
    Masłomiąca ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Michałowice
     
  • KLUB SENIORA W MŁODZIEJOWICACH "Zawsze Młodzi"
    Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice
    - link do FB

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Klubów można uzyskać pod nr tel 12 388 87 70,
e-mail: kgry@michalowice.malopolska.pl

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź