9°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Usuwanie azbestu

  • Urząd Gminy wywiązując się z konieczności usuwania i inwentaryzacji materiałów zawierających azbest współpracuje z lokalną społecznością w celu zlokalizowania wyrobów azbestowych.
  • Zabezpieczenie oraz usuwanie materiałów azbestowych powinien pokryć właściciel posesji na terenie, której się znajduje. 
  • Istnieje jednak możliwość bezpłatnej wywózki finansowanej z środków gminnych w ramach programu EKODACH (współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe). Wywóz odbywa się w miesiącach letnich w miarę posiadanych przez gminę środków finansowych.
  • Chęć wywozu pokryć eternitowych należy zgłosić pisemnie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Michałowice podając następujące dane:
    imię, nazwisko, adres, adres nieruchomości, na której znajdują się płyty azbestowe (jeżeli jest inny niż zamieszkania), szacunkowa ilość materiałów zawierających azbest, kontaktowy numer telefonu.

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest w ramach programu EKODACH - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź