OZE

Już 700 instalacji OZE w projekcie realizowanym przez  Koronę Północnego Krakowa

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki już od kilku miesięcy przygotowują projekt, którego celem jest budowa odnawialnych źródeł energii u mieszkańców tychże Gmin.

Z przekazanych nam informacji Projekt ten jest coraz większy, a zainteresowanie mieszkańców budową instalacji fotowoltaicznych, solarnych czy pomp ciepła nie maleje. Aktualnie zaangażowanych w projekt jest ponad 600 mieszkańców.

W ostatnim czasie Urząd Marszałkowski województwa Małopolskiego ogłosił regulamin naboru wniosków do którego aplikować zamierzają nasze Gminy w ramach jednego Projektu Partnerskiego.


Określone przez Urząd Marszałkowski zasady będą premiowały jak największe projekty dlatego zachęcamy już dziś wszystkich mieszkańców Gmin do podejmowania szybkich decyzji i udział w Projekcie.


W dniu 20 września br. w Bibliotece Publicznej w Michałowicach zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje ws. realizowanego Projektu.


Na temat projektu rozmawiamy z Wójtem Gminy Kocmyrzów- Luborzyca


Panie Wójcie. Pierwsze pytanie


1. Co oznacza dla projektu tak duża skala mieszkańców zainteresowanych realizacją budowy instalacji OZE ?


Z punktu widzenia Gminy to bardzo duże przedsięwzięcia. Nie mniej wiemy, że mieszkańcy od dłuższego czasu zwracali się do Gminy z pytaniami o możliwość realizacji instalacji we współpracy z Gminą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców zdecydowaliśmy się na realizację tego działania. W tym momencie jesteśmy w sytuacji w której dla zwiększenia szans uzyskania dofinansowania powinniśmy zaangażować w projekt jeszcze większą grupę naszych mieszkańców stąd decyzja o otwarciu ponownie listy chętnych.


2.Czyli do projektu można się jeszcze zapisać ?


Zdecydowanie tak. Posiadamy już listę rezerwową mieszkańców którzy wcześniej deklarowali chęć udziału w projekcie. Teraz jest taka szansa ale muszę tutaj zaznaczyć iż czasu jest coraz mniej i chętne osoby powinny w jak najszybszym czasie zgłosić się do Urzędu Gminy


3.Czy to prawda że projekcie jest jeszcze tylko 400 wolnych miejsc dla 5 Gminy?


Są to nasze wstępne ustalenia. Po zebraniu takiej grupy mieszkańców będzie podejmować dalsze decyzje.


4.Rozumiem że po dopisaniu do projektu mieszkańcy nadal mogą liczyć na wykonanie inspekcji terenowej ?


Oczywiście. Firma która wykonuje inspekcje mimo iż nabór rozpoczyna się już w przyszłym miesiącu wygospodarowała dodatkowe zasoby osobowe w celu wykonania dla nas weryfikacji technicznej.


5.W naborze uzupełniającym do projektu wskazana została możliwość realizacji tylko źródeł : piec na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła, dlaczego ?


Wynika to ze specyfiki projektu. Musimy tak przygotować wniosek aplikacyjny aby w oparciu o kryteria ogłoszone przez Urząd Marszałkowski uzyskać jak największą ilość punktów.