Nabór wniosków dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje stare piece

Ogłaszamy nabór wniosków na wymianę pieców węglowych.

 

W celu ograniczenia niskiej emisji gmina Michałowice otrzymała  środki na wymianę pieców węglowych w budynkach prywatnych. W chwili obecnej mamy już zapewnione finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej ZIT) na wymianę ponad 100 pieców. 

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Michałowice" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne


Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie budynku poddanego procesowi modernizacji energetycznej (np. docieplone ściany, wymienione okna) Inwestycja poprzedzona zostanie audytem energetycznym wykonanym bezpłatnie, który wykaże czy wymagane jest przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej, określi jej ewentualny zakres oraz moc i inne parametry nowego źródła ciepła. W przypadku wykazania przez audyt energetyczny, że istnieje konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej nieruchomości, możliwość uzyskania dofinansowania jest warunkowana przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę na własny koszt procesu modernizacji energetycznej.


Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

1. Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej oraz:

1.1 Montaż nowej kotłowni na  gaz lub na biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. 


Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

Kotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC - z certyfikatem Eco Design*

* - Lista pieców spełniających to kryterium znajduje się na https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/


Dofinansowanie:

DO 100% INWESTYCJI PRZY CZYM:

ZAKUP NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

- dla nieruchomości jednorodzinnej: od 350 zł/kW do 550 zł/kW (w zależności od  mocy nowego źródła ciepła), maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku audytu energetycznego, nie więcej niż 8 tys. zł na kocioł;

INSTALACJA WEWNĘTRZNA

zakup, modernizacja, montaż instalacji wewnętrznej w nieruchomości, jeżeli taka konieczność wynika z audytu energetycznego: dla nieruchomości jednorodzinnej do 6 tys. , nie więcej niż 80 zł/1m2 ogrzewanej powierzchni;

 

DO POBRANIA:

Deklaracja ZIT.docx

Załącznik 1 Oświadczenie o użytkowaniu nieruchomości.docx

Załącznik 2 Oświadczenie tytuł prawny.docx

Załącznik 3 Oświadczenie likwidacja starego źródła ciepła.docx

Załącznik 4 Oświadczenie - zgoda na realizację inwestcji.docx

Załącznik 5 Oświadczenie zaległości podatkowe.docx