1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w dniu 26-04-2019