Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 26.11.2021r.
data publikacji 2021-11-26

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 26.11.2021r.

Obowiązuje w dniu 26.11.2021 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczenia Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne Rozważ...

czytaj więcej...
Nowości w
programie „Czyste Powietrze”
data publikacji 2021-07-05

Nowości w programie „Czyste Powietrze”

Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Zmiany w progach dochodowych, wyższe dotacje na kotły na pellet oraz brak możliwości finansowania kotłów na paliwa stałe na terenie całego kraju. Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r. Wytyczne...

czytaj więcej...
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia benzo(a)pirenu
data publikacji 2021-05-07

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia benzo(a)pirenu

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 Data wystąpienia: 27.04.2021 r. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 27.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, wzmożony ruch samochodów oraz emisja ze źródeł przemysłowych Rok 2021 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10...

czytaj więcej...
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 26.03.2021 r.
data publikacji 2021-03-26

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 26.03.2021 r.

Obowiązuje w dniu 26.03.2021 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczenia Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne Rozważ...

czytaj więcej...
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 16.03.2021 r.
data publikacji 2021-03-16

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza 16.03.2021 r.

Obowiązuje w dniu 16.03.2021 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczenia Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok. Zalecenia zdrowotne Rozważ...

czytaj więcej...
Program
data publikacji 2020-10-28

Program "Czyste Powietrze" 2.0 weź dofinansowanie na wymianę kopciucha i termomodernizację domu

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA W RAMACH CZYSTEGO POWIETRZA W środę 21.10.2020 r. WFOŚiGW w Krakowie uruchomił nabór wniosków w części 2 Programu "Czyste Powietrze" przeznaczony dla Beneficjentów, których dochody nie przekraczają 1960 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) oraz 1400 zł (dla gospodarstw, gdzie mieszka więcej niż 1 osoba). Maksymalna kwota, którą można uzyskać w tej części Programu, wynosi 37 tysięcy złotych. Więcej informacji: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-czesc-2/ Aby uzyskać dotację min. na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu potrzebne...

czytaj więcej...
Nowy Program Ochrony Powietrza
data publikacji 2020-10-19

Nowy Program Ochrony Powietrza

Uchwalony 28 września 2020 r. nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego stanowi kolejny ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Głównym zadaniem Programu jest poprawa jakości powietrza w jak najkrótszym czasie. Sejmik Województwa przyjął Nowy Program Ochrony Powietrza:https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/sejmik-wojewodztwa-malopolskiego-przyjal-nowy-program-ochrony-powietrza/ Program Ochrony Powietrza dla Małopolski 2020. Najczęściej zadawane pytania:https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/program-ochrony-powietrza-dla-malopolski-2020-najczesciej-zadawane-pytania/

czytaj więcej...
Program Czyste Powietrze - nowe zasady
data publikacji 2020-05-19

Program Czyste Powietrze - nowe zasady

Kalkulator grubości izolacji - nowe narzędzie dla wnioskodawców programu "Czyste Powietrze".

czytaj więcej...
data publikacji 2019-11-14

Działania podejmowane podczas poszczególnych stopni zagrożenia zanieczyszczeniem pyłem PM10

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem pyłem PM10 Działania krótkoterminowe: Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny: ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz, włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową, w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza. Jednostki oświatowe i opiekuńcze...

czytaj więcej...
Dofinansowanie do wymiany starego źródła ogrzewania
data publikacji 2019-11-06

Dofinansowanie do wymiany starego źródła ogrzewania

Urząd Gminy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT dofinansowuje wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z dofinansowania. Wzór deklaracji udziału w programie znajduje się w załączniku na dole strony. UWAGA: DO PROGRAMU KWALIFIKOWANE SĄ DOCIEPLONE BUDYNKI MIESZKALNE LUB BUDYNKI, KTÓRYCH WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄŻE SIĘ DO WYKONANIA DOCIEPLENIA WSKAZANEGO W OCENIE ENERGETYCZNEJ (koszty docieplenia nie podlegają...

czytaj więcej...
Formularz ekointerwencji
data publikacji 2019-09-06

Formularz ekointerwencji

W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami, a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli uruchomiony został formularz ekointerwencji. Za pomocą strony można zgłosić naruszenie przepisów. Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowane mailowo do właściwego organu kontroli.

czytaj więcej...
Program „Mój Prąd”
data publikacji 2019-07-30

Program „Mój Prąd”

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-07-30

Ulga termomodernizacyjna

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Kto może skorzystać z ulgi? Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek: według skali podatkowej, według 19% stawki podatku, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limit ulgi W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż  53.000 zł. Jest to...

czytaj więcej...
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu rządowego „Czyste powietrze”
data publikacji 2019-02-27

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu rządowego „Czyste powietrze”

W piątek 15 marca od godziny 8.30 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, odbędą się całodzienne konsultacje dla osób zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany pieca, docieplenia domu i montażu odnawialnych źródeł energii. Konsultacji udzielać będzie doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie http://powietrze.mos.gov.pl Program Czyste Powietrze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kraków ul. Kanonicza 12 Infolinia...

czytaj więcej...
Najważniejsze informacje związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski
data publikacji 2019-02-04

Najważniejsze informacje związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski

Szanowni Państwo, w związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała anytsmogowa*. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały: ⏩ Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie parametry. Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-01-14

ZAKAZ SPALANIA ZANIECZYSZCZONEGO DREWNA

W związku z pismem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Urząd Gminy Michałowice przypomina, że wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry i ścinki drewniane jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane stanowią odpad. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-01-14

KONTROLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZAKAZU SPALANIA ODPADÓW ORAZ ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

Z uwagi na trwający okres grzewczy pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice przeprowadzają kontrole kotłów centralnego ogrzewania i innych palenisk domowych w zakresie przestrzegania przez ich użytkowników zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania ograniczeń i zakazów określonych w uchwale antysmogowej dla woj. małopolskiego. Składają się na nie zarówno kontrole systemowe, w losowo wybranych punktach adresowych, jak i interwencje zgłoszeniach mieszkańców wskazujących na podejrzenie spalania niedozwolonych paliw. Zgodnie z wymogami określonymi...

czytaj więcej...
Droga do natury.
data publikacji 2018-07-26

Droga do natury.

Rodzicu, Dziadku! Czy potrafisz odpowiedzieć na proste pytanie dziecka, czym jest powietrze? Wszechobecna potrzeba dbania o jakość powietrza pojawia się tam, gdzie społeczeństwo w większości przypadków zaspokoiło już swoje podstawowe potrzeby posiadania dóbr materialnych. Rodzina posiada dom, w którym jednej osobie przypadają dwa pokoje, wyposażone w sprzęt typu telewizor, komputer i inne elektroniczne zabawki. Do pracy i szkoły rodzina dojeżdża samochodem, często jednym z kilku obecnych w rodzinie. Wokół domów...

czytaj więcej...
Monitoring Jakości Powietrza
data publikacji 2018-02-06

Monitoring Jakości Powietrza

Dane pomiarowe pobrane z pyłomierza zamontowanego w Urzędzie Gminy Michałowice: Mapa pyłomierzy zainstalowanych na terenie Gminy Michałowice:      Więcej informacji na temat jakości powietrza w Małopolsce można znaleźć na powietrze.malopolska.pl. Zachęcamy także do korzystania z mobilnych aplikacji Airly i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Poniżej zamieściliśmy odnośniki do oficjalnych repozytoriów (Google Play oraz App Store), z których istnieje możliwość pobrania wspomnianych aplikacji:  Airly - Aplikacja na Androida | Airly - Aplikacja na...

czytaj więcej...
AKCJA EDUKACYJNA „CZYSTE POWIETRZE – NASZA WSPÓLNA SPRAWA”
data publikacji 2018-01-25

AKCJA EDUKACYJNA „CZYSTE POWIETRZE – NASZA WSPÓLNA SPRAWA”

W listopadzie i grudniu 2017 na terenie Gminy Michałowice przeprowadzony został cykl zajęć dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Czyste powietrze – nasza wspólna sprawa” realizowany w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice” Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). Problem zanieczyszczenia powietrza jest coraz...

czytaj więcej...
Nabór wniosków dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje stare piece
data publikacji 2018-01-02

Nabór wniosków dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje stare piece

Ogłaszamy nabór wniosków na wymianę pieców węglowych.   W celu ograniczenia niskiej emisji gmina Michałowice otrzymała  środki na wymianę pieców węglowych w budynkach prywatnych. W chwili obecnej mamy już zapewnione finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej ZIT) na wymianę ponad 100 pieców.    Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Michałowice" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne...

czytaj więcej...
 		PYŁOMIERZE W MICHAŁOWICACH
data publikacji 2017-12-01

  PYŁOMIERZE W MICHAŁOWICACH

Aby uzyskać dostęp  do danych o poziomie zanieczyszczenia powietrza kliknij poniższy obrazek

czytaj więcej...
Ochrona powietrza
data publikacji 2017-11-30

Ochrona powietrza

48 starych, nieekologicznych kotłów wymienili mieszkańcy gminy Michałowice z udziałem dotacji zewnętrznych w roku 2017. Najwięcej – 16 starych źródeł ciepła wymieniono w Michałowicach. Najczęstszym nowym paliwem był gaz (28) oraz ekogroszek (18). Dotacje były udzielane z dwóch programów: Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE (współfinansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie oraz gminę Michałowice) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego). W bieżącym roku planowano większą liczbę...

czytaj więcej...
ZIT
data publikacji 2017-11-30

ZIT

Gminy Metropolii Krakowskiej razem w walce o czyste powietrze Wystartowała kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy jakości powietrza, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców podkrakowskich gmin. Hasło przewodnie kampanii to: „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze!”. Cały artykuł można przeczytać klikając w poniższy obrazek.

czytaj więcej...