Aktualności

Życzenia na Dzień Sołtysa
data publikacji 2021-03-11

Życzenia na Dzień Sołtysa

Gospodarzom 19 sołectw w gminie Michałowice składamy życzenia i dziękujemy za codzienną pracę na rzecz naszych mieszkańców i regionu.

czytaj więcej...
Postęp prac przy Budowie Publicznego przedszkola w Michałowicach
data publikacji 2021-03-10

Postęp prac przy Budowie Publicznego przedszkola w Michałowicach

Każdego dnia z radością monitorujemy postęp prac przy budowie publicznego przedszkola w Michałowicach na ul. Jana Pawła II. Do chwili obecnej wykonane zostały zgodnie z harmonogramem następujące prace na obiekcie przedszkola: niwelacja terenu wjazd na działkę i warstwy podbudowy pod drogi mur oporowy wzmocnienie podłoża pod budynek palami kanalizacja deszczowa wraz z montażem zbiorników retencyjnych przyłącz wody od sieci gminnej do studni wodomierzowej kanalizacja sanitarna i tłuszczowa zewnętrzna z montażem...

czytaj więcej...
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach o nowym okresie zasiłkowym  świadczenia wychowawczego 500+
data publikacji 2021-03-10

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach o nowym okresie zasiłkowym  świadczenia wychowawczego 500+

Przypominamy, iż prawo do świadczeń wychowawczych 500+ ustalone jest do 31 maja 2021r. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 będziemy przyjmować od 1 kwietnia 2021r. (drogą papierową), natomiast już od 1 lutego 2021 r. można składać wnioski drogą elektroniczną

czytaj więcej...
Przedsiębiorco - sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc
data publikacji 2021-03-10

Przedsiębiorco - sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc

Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”. „Vademecum na czas pandemii…” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. Vademecum...

czytaj więcej...
data publikacji 2021-03-09

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami do 15 marca 2021 r.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:1.     Do 15 marca 2021 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2020 rok: Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze....

czytaj więcej...
data publikacji 2021-03-08

XXXIII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 15 marca 2021 r. o godz 14.00

XXXIII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XXXII Sesji...

czytaj więcej...
Planowana przerwa w dostawie wody
data publikacji 2021-03-08

Planowana przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody, w dniach 9, 10 i 11 marca 2021 r. tj. wtorek, środa, czwartek, w godzinach od 8:00 do 17:00 w miejscowości Sieborowice (ul. Sosnowiec od nr. 40 w stronę Pielgrzymowic), Pielgrzymowice (ul. Wierzbowa, ul. Słotwiny, ul. Centralna, ul. Przymiarki, ul. Stroma, ul. Górska, ul. Magnoliowa, ul. Na Wzgórzu,...

czytaj więcej...