Aktualności

Zgłoszenia wystawców na Sobotę od Rolnika
data publikacji 2019-10-28

Zgłoszenia wystawców na Sobotę od Rolnika

16 listopada  2019 r. w godz. 09:00-13:00 na pl. Józefa Piłsudskiego  (przy budynku Biblioteki Publicznej w Michałowicach) odbędzie się  kolejna, organizowana przez Urząd Gminy Michałowice "Sobota od Rolnika" Zapraszamy lokalnych  sadowników, rolników i producentów  żywności do zgłaszania udziału jako wystawcy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie. Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 12.11.2019 r. do godz. 17:00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako wystawca...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-25

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 (II stopień zagrożenia)dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 µg/m3 (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 25 października 2019 roku na następujących obszarach: Aglomeracja Krakowska, powiat krakowski i proszowicki. Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są: emisje związane z indywidualnym ogrzewaniem budynków, z intensywnym ruchem drogowym, szczególnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-23

XV Sesja Rady Gminy Michałowice

XV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 30 października 2019r., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice. Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Michałowice. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok - pobierz Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata...

czytaj więcej...
Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski
data publikacji 2019-10-23

Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski

Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok. Na podstawie uchwały Województwo Małopolskie otrzyma dodatkowe 3 501 608,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 93 634 844,00 zł na 2019 rok. Plan finansowy PFRON dotyczący Województwa Małopolskiego przewiduje dla samorządu województwa 13 370 620,00 zł oraz dla samorządów powiatowych 80 264 224,00...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-23

Utrudnienia w ruchu na ul. Banasiówka i Jesionowa w miejscowości Michałowice.

W dniach 24-25 października (czwartek-piątek) planowane są prace związane z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Banasiówka i ul. Jesionowa. Prace będą trwały od godzin porannych ok. 10:00 do późnych godzin popołudniowych 17-18. W trakcie rozkładania nowej nawierzchni asfaltowej przejazd w/w ulicami będzie niemożliwy. Prosimy o zaplanowanie wyjazdów z przyległych posesji i osiedli przed rozpoczęciem prac. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o stosowanie się do poleceń pracowników kierujących ruchem...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-23

Informacja o zakończeniu konsultacji

Wójt Gminy Michałowice informuje, że w dniu 22.10.2019 r. o godz. 16.00 zakończyły się konsultacje społeczne projektu w sprawie: Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 08.10.2019 r do dnia 22.10.2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wniesiono uwag i wniosków do w/w Programu Współpracy i zostaje przekazany...

czytaj więcej...
Otwarta Strefa Aktywności w Woli Więcławskiej
data publikacji 2019-10-23

Otwarta Strefa Aktywności w Woli Więcławskiej

Zakończono budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Gminie Michałowice zlokalizowanej w miejscowości Wola Więcławska. Do użytku mieszkańców oddano strefę sportowo – rekreacyjną składającą się z plenerowej siłowni zewnętrznej (orbitrek, rowerek, biegacz, twister, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, wahadło, trójkąt, wioślarz), placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowo – sprawnościowe (zestaw OSA, bocianie gniazdo, ścianka wspinaczkowa) oraz urządzeń rekreacyjnych (stół do gry w ping ponga i stół do gry w szachy). Otwarta Strefa...

czytaj więcej...