Aktualności

data publikacji 2020-09-08

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2020 w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży- nauki gry na instrumentach

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2020 w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży- nauki gry na instrumentach  I. Rodzaj zadania Zadanie publiczne w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży - nauki gry na instrumentach na rok 2020   II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Na zadanie przeznacza...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-09-08

II Otwarty konkurs ofert mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w 2020 roku

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Uchwały XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012 roku, ogłasza II OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2020 I. Rodzaj zadania Dofinansowaniu podlegają projekty mające na celu: 1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Michałowice, 2) zwiększenie dostępności do działalności sportowej mieszkańcom Gminy Michałowice, 3) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców. II....

czytaj więcej...
Badanie jakości życia w gminie Michałowice
data publikacji 2020-09-08

Badanie jakości życia w gminie Michałowice

Od 09 września 2020 roku Biuro Badań Społecznych Obserwator z Krakowa na zlecenie Gminy Michałowice będzie przeprowadzać badanie telefoniczne, które ma pomóc we wdrożeniu narzędzi służących poprawie jakości życia mieszkańców gminy. W najbliższych dniach ankieterzy firmy Obserwator będą się z kontaktować z mieszkańcami gminy, wylosowanymi do badania. Pragniemy podkreślić, że badanie jest całkowicie anonimowe, numery telefonów nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby, a wyniki zostaną opracowane wyłącznie w formie...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-09-08

Zebranie sołeckie w miejscowości Zdzięsławice

Sołtys sołectwa Zdzięsławice zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Zdziesławicach w dniu 17 września (czwartek) o godz. 17.45 i 18.00 (II termin) w Centrum Aktywności Lokalnej. Tematem zebrania będzie podział funduszu sołeckiego oraz sprawy bieżące.

czytaj więcej...
Mapa placów zabaw i boisk w gminie Michałowice
data publikacji 2020-09-07

Mapa placów zabaw i boisk w gminie Michałowice

Przedstawiamy Państwu mapę placów zabaw i boisk zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice. Na mapie przedstawiliśmy lokalizację obiektów, adres, rok powstania, powierzchnie, opis wyposażenia oraz podmiot administrujący. Większość istniejących na terenie gminy placów zabaw wyposażona jest także w elementy siłowni zewnętrznych. Place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne oraz strefa Street Workout zostały oznaczone trzema, różniącymi się kolorem i piktogramem, znacznikami. Uwaga! Niektóre symbole są położone blisko siebie i mogą się zasłaniać przy...

czytaj więcej...
Zakończenie współpracy ze Stowarzyszeniem Pełna Chata przy prowadzeniu Strażnicy Kultury
data publikacji 2020-09-04

Zakończenie współpracy ze Stowarzyszeniem Pełna Chata przy prowadzeniu Strażnicy Kultury

W roku 2015, dzięki współpracy OSP Więcławice, Stowarzyszenia Pełna Chata oraz gminy Michałowice, została powołana do życia filia Centrum Kultury i Promocji w Więcławicach Starych, która z czasem otrzymała nazwę Strażnica Kultury. Od października tego roku nowym operatorem budynku będzie Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (CKiP). Trochę historii Przez wiele lat większa część remizy w Więcławicach, która jest własnością miejscowego OSP, stała nieużywana. Budynek wymagał kompleksowego remontu – nie...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-09-02

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Wytyczne_dot_postępowania_z_odpadami_w_czasie_występowania_zakażeń_koronawirusem_SARS-CoV-2-1.pdf

czytaj więcej...