Aktualności

data publikacji 2019-08-12

XII Sesja Rady Gminy Michałowice

XII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 19 sierpnia 2019r., o godz. 1500 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Michałowice. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2029 - pobierz Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok - pobierz Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

czytaj więcej...
Laureaci  Nagrody im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący  Dąb”
data publikacji 2019-08-12

Laureaci Nagrody im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb”

Dnia 3 sierpnia 2019 roku podczas Kadrówki zostały wręczone już po raz szósty Nagrody im. Tadeusza Strumiłły „Szumiący Dąb”. Inicjatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Instytut Strumiłły we współpracy z Samorządem Gminy Michałowice. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, instytucji, które poprzez swoją działalność na niwie społecznej, artystycznej, naukowej i przedsiębiorczej przyczyniają się do promowania gminy Michałowice, do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, do zachowania dziedzictwa kulturowego. W 2019 roku w kategorii działalność...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-08-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice o wydaniu decyzji

Michałowice, dnia 06.08.2019 r. Znak sprawy: OS.6131.2.15.2019.KT OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) w związku z art. 83 ust.1 pkt 2 i art. 83a ust. 1 i 7 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U....

czytaj więcej...
data publikacji 2019-08-09

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 688)

W dniu 8 sierpnia 2019r. do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Instytut Strumiłły, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Piknik Rodzinny w Zdzięsławicach”. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice. Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

czytaj więcej...
105 rocznica marszu I Kompanii Kadrowej w Michałowicach
data publikacji 2019-08-07

105 rocznica marszu I Kompanii Kadrowej w Michałowicach

6 sierpnia 1914 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 żołnierze "Kadrówki" obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach. Następnie przemaszerowali przez Słomniki, Miechów, Jędrzejów i Chęciny, by 12 sierpnia dotrzeć do Kielc. Tegoroczny marsz upamiętniający to wydarzenie jest 55. w historii. Bierze w nim udział kilkuset uczestników z całej Polski. We wtorkowy poranek uczestnicy marszu zatrzymali się w Michałowicach przy Obelisku...

czytaj więcej...
Piknik Wolności - Kadrówka
data publikacji 2019-08-01

Piknik Wolności - Kadrówka

W sobotę - 3 sierpnia na boisku KS Michałowianka odbędzie się Piknik Wolności - Kadrówka. Letni Maraton Zumba, Koncerty: Mateusza Ziółko, Orkiestry WIENIAWA z Nataszą Urbańską, Sidneyem Polakiem i Kamilem Bednarkiem.   Zapraszamy!  Możliwe utrudnienia w ruchu. Wjazd na Piknik od ul. Sportowej w Michałowicach. Wyjazd ul. Akacjową. Do zobaczenia!

czytaj więcej...
data publikacji 2019-08-01

Utrudnienia w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Leśnej w Masłomiącej

W związku prowadzoną przez OSP akcją usuwania powalonych drzew  na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Leśnej w Masłomiącej,  ulice te zostały zamknięte dla ruchu samochodowego. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 15. Dojazd dla mieszkańców ulicy Parkowej jest  możliwy przez ulicę Jurajską i Kolorową. Dojazd  dla mieszkańców ul. Leśnej przez ulicę Dworską od strony Więcławic.                                    ...

czytaj więcej...