Aktualności

data publikacji 2016-06-09

Nabór do sekcji piłkarskiej

Akademia Piłkarska Michałowice ogłasza zapisy do sekcji piłkarskiej chłopców rocznik 2002, 2003, 2004, 2005.   Zajęcia dwa razy w tygodni - bezpłatne, szczegóły pod nr tel.: 608447692

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-09

Uwaga! Awaria głównej sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o. informuje, że w związku z awarią główną sieci wodociągowej na ulicy Leśnej w Michałowicach, w dniu dzisiejszym wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości: Michałowice, Górna Wieś, Kozierów.

czytaj więcej...
Działaj z nami - seniorami!
data publikacji 2016-06-08

Działaj z nami - seniorami!

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami - seniorami!”, którego celem  jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie przeprowadzone przez seniorów.  Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Tematyka projektów może być dowolna, dostosowana do potrzeb środowiska, wykorzystująca przy tym wiedzę i umiejętności grup seniorów. Rekrutacja do...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-07

Trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza

W dniu 7 – 9 czerwca br. w godzinach 8.00 – 16.00 zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pk. „RENEGADE/SAREX-16/I” w ramach, którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Podczas treningu będą przekazywane ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze z użyciem akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe (ogłoszenie alarmu -3 minuty modulowany; odwołanie – 3 minuty ciągły). OGŁOSZENIE ALARMU dla mieszkańców na terenie gminy...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-03

Realizacja Programu Rodzina 500 plus

Do końca maja 821 rodzin zamieszkujących teren naszej gminy złożyło w siedzibie naszego Ośrodka 841 wniosków, z czego 592 osobiście w wersji papierowej, a 241 przesłano drogą elektroniczną (w tym 20 wniosków złożonych zostało jako korekta do poprzednich).  Ponadto odnotowano 8 dodatkowych wniosków, złożonych niezgodnie z właściwością miejscową, które przesłaliśmy do organu właściwego. Z naszych prowadzono na bieżąco analiz wynika, że na koniec maja mieszkańcy naszej gminy złożyli wnioski o przyznanie...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-03

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 I. Rodzaj zadania Zadanie 3 D „Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni)”. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych...

czytaj więcej...
Ulice w miejscowościach Więcławice Dworskie I Więcławice Stare
data publikacji 2016-06-02

Ulice w miejscowościach Więcławice Dworskie I Więcławice Stare

W związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowościach Więcławice Dworskie i Więcławice Stare informuję, że pracownicy Urzędu Gminy Michałowice rozwożą i dostarczają zawiadomienia o zmianie adresu. Zawiadomienia są dostarczane bezpłatnie, za pisemnym potwierdzeniem ich odbioru przez właścicieli bądź domowników na przygotowanej liście. Pracownicy nie wchodzą do budynków i nie pobierają żadnych opłat. Osobom, którym nie będzie możliwe dostarczenie zawiadomień o zmianie adresu, zostaną one przesłane pocztą. Wykonanie tabliczki na nieruchomości...

czytaj więcej...