Aktualności

data publikacji 2016-02-16

Nazwy Ulic w Sołectwie Książniczki

W dniu wczorajszym mieszkańcy Książniczek zdecydowali, jakie nazwy będą nosiły ulice w ich miejscowości. Główna ulica Książniczek będzie nosiła imię Tadeusza Strumiłły. Nazwy pozostałych ulic: - Brzezina - Brzezinka - Brzegowa - Pod Giewontem - Zadworze - Folwarczna - Krzemionki - Św. Floriana - Sienna - Stara Szkoła - Akademicka - Paszczykówka - Wzgórze - Na Wzgórzu Właścicieli ulic prywatnych prosimy o złożenie wniosku o nadanie nazwy ulicy prywatnej (poniżej)...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-02-16

Informacja

W dniu 17 lutego 2016r., (środa) Referat Spraw Obywatelskich oraz Referat Budżetu i Finansów (Podatki) będzie czynny do godz. 14.00.

czytaj więcej...
Gmina Michałowice
data publikacji 2016-01-01

Gmina Michałowice

Położenie Gmina Michałowice zajmuje obszar o powierzchni 51 km², zamieszkały przez ponad 10 000 osób, skupionych w 19 sołectwach. Usytuowana jest na pograniczu południowo-zachodniej części Wyżyny Miechowskiej i południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 10 km na północ od centrum Krakowa, w szerokiej dolinie Dłubni, będącej lewym dopływem Wisły. Administracyjnie, Gmina Michałowice wchodzi w skład Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego. Od zachodu i południowego zachodu gmina graniczy z Gminą Zielonki, od północy...

czytaj więcej...