Aktualności

data publikacji 2016-06-03

Realizacja Programu Rodzina 500 plus

Do końca maja 821 rodzin zamieszkujących teren naszej gminy złożyło w siedzibie naszego Ośrodka 841 wniosków, z czego 592 osobiście w wersji papierowej, a 241 przesłano drogą elektroniczną (w tym 20 wniosków złożonych zostało jako korekta do poprzednich).  Ponadto odnotowano 8 dodatkowych wniosków, złożonych niezgodnie z właściwością miejscową, które przesłaliśmy do organu właściwego. Z naszych prowadzono na bieżąco analiz wynika, że na koniec maja mieszkańcy naszej gminy złożyli wnioski o przyznanie...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-03

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 I. Rodzaj zadania Zadanie 3 D „Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni)”. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych...

czytaj więcej...
Ulice w miejscowościach Więcławice Dworskie I Więcławice Stare
data publikacji 2016-06-02

Ulice w miejscowościach Więcławice Dworskie I Więcławice Stare

W związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowościach Więcławice Dworskie i Więcławice Stare informuję, że pracownicy Urzędu Gminy Michałowice rozwożą i dostarczają zawiadomienia o zmianie adresu. Zawiadomienia są dostarczane bezpłatnie, za pisemnym potwierdzeniem ich odbioru przez właścicieli bądź domowników na przygotowanej liście. Pracownicy nie wchodzą do budynków i nie pobierają żadnych opłat. Osobom, którym nie będzie możliwe dostarczenie zawiadomień o zmianie adresu, zostaną one przesłane pocztą. Wykonanie tabliczki na nieruchomości...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-02

Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice o zebraniu materiałów dowodowych

Michałowice, dn. 02.06.2016 r. Znak sprawy : IK-IV.6131.67.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 23), w związku z art. 83 a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.)...

czytaj więcej...
Rodzinne Święto Patrona Szkoły w Więcławicach
data publikacji 2016-06-02

Rodzinne Święto Patrona Szkoły w Więcławicach

Zespół Szkół w Więcławicach oraz Kapituła Funduszu Stypendialnego Św. Jakuba zapraszają 05 czerwca na Rodzinne Święto Patrona Szkoły w ramach którego odbędzie się Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki oraz Finał Akcji "Kilometry Dobra".Szczegóły na plakacie.

czytaj więcej...
Poświęcenie Kaplicy św. Jana Nepomucena w Zerwanej
data publikacji 2016-06-01

Poświęcenie Kaplicy św. Jana Nepomucena w Zerwanej

W dniu 19 maja 2016 roku odbyło się spotkanie z okazji zakończenia prac remontowo- konserwatorskich Kaplicy św. Jana Nepomucena w Zerwanej gm. Michałowice w ogrodzie domu nr 11 w Zerwanej. W uroczystości poświęcenia Kaplicy wzięli udział: Proboszcz parafii  pw .Najświętszej Marii Panny w Michałowicach ksiądz Władysław Dyrcz, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie gł. specjalista Maksymilian Sudewicz, konserwator dzieł sztuki Małgorzata Wida, historycy sztuki: Genowefa Zań-Ograbek, Maria Wierzchosławska, Wójt...

czytaj więcej...
Dzień Dziecka i Piknik Zdrowia – Piknik Rodzinny w Michałowicach!
data publikacji 2016-06-01

Dzień Dziecka i Piknik Zdrowia – Piknik Rodzinny w Michałowicach!

W czerwcu tradycyjnie zapraszamy na rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Będzie to również okazja do prezentacji efektów całorocznej pracy naszych zespołów artystycznych, sportowych oraz indywidualnych występów utalentowanych, młodych wykonawców. Na scenie wystąpią: zespół tańca ludowego Pawie Pióra, zespół tańca nowoczesnego FLOW, cheerleaders „Butterflies”, małe baletnice, nasze wokalistki, gitarzyści i pianiści. Przyjedzie do nas również zespół tańca ludowego „Krakus”. Więcej informacjo znajdziesz tutaj

czytaj więcej...