Zaproszenie na Zebranie Wiejskie w Michałowicach I

Sołtys Michałowic I serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 24 marca 2019 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Biblioteki w Michałowicach. Na zebranie został również zaproszony Wójt Gminy Michałowice oraz Radni Powiatu Krakowskiego z Naszego okręgu wyborczego.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie składu Rady Sołeckiej

2. Przedstawienie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców

2. Dyskusja na temat spraw bieżących