XII Sesja Rady Gminy Michałowice

XII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 19 sierpnia 2019r., o godz. 1500 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2029 - pobierz
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok - pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach usytuowanego na działkach ewidencyjnych nr 654 i 655/2 w miejscowości Michałowice oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy - pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Mogilany, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021 - pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania pn.: „Budowa sięgaczy kanalizacyjnych na ul. Legionistów w Bosutowie umożliwiających podłączenie budynków z terenu gminy Michałowice” - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Michałowice realizacji zadania drogowego należącego do własności Powiatu Krakowskiego i udzielenia pomocy rzeczowej - pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wola Więcławska - pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Komandosów w miejscowości Masłomiąca - pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego - pobierz
 13. Dyskusja wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...


Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.