X Sesja Rady Gminy Michałowice

X Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 17 czerwca br. o godz. 900 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Podziękowania dla dzieci za wzorową postawę podczas poszukiwania zaginionego dziecka.
 5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Michałowice.
 6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Michałowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Michałowice za rok 2018 - pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeni sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2018 rok - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/-nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018 - pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2029 - pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok - pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice, zmienionej uchwałą Rady Gminy Michałowice  Nr XXXVI/267/2017 z dnia 20 lipca 2017 w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXVI/166/2016  Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice - pobierz
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Michałowice na lata 2019-2022 - pobierz
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 15. Dyskusja wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=malopols...

 Poniżej zalecenia usługodawcy Centrum Realizacji Video crv.pl, realizującego  usługę transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy crv.pl, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana. Archiwum nagrań sesji jest udostępnione na serwerze nadawcy – firmy crv.pl.